نویسنده = ���������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. اتصال فلزات با جوشکاری مافوق صوت

دوره 48، شماره 0، زمستان 1366

Jerrey Devine؛ علی حائریان اردکانی


2. موتورهای جت

دوره 45، شماره 0، زمستان 1362

علی حائریان اردکانی