نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. کونودونتهایی از رسوبات دونیین البرز

دوره 34، شماره 0، بهار 1355

محمود احمد زاده هروی


3. تکوین زمانی و تکتونیکی کوهستان ها ی ایران

دوره 24، شماره 0، زمستان 1351

آندریاس پیلگر؛ محمود احمد زاده هروی