نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 647-658

جواد راستی؛ سیدامیرحسن منجمی؛ عبا وفایی