نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی

دوره 43، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 619-633

امیر پیروز قلعه؛ مجید صنایع پسند؛ حامد اسدی