نویسنده = ������������ ������ ����������
تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 547-554

سید مسعود مرندی؛ مهدی تاجداری؛ خسرو رحمانی