نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی