نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

مهدی حسنلو؛ محمدرضا سراجیان