نویسنده = �������� ���������� ��������
قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

ایوب نارک نژاد؛ سهیلا اصلانی؛ عباس بحرودی؛ مرتضی خلعتبری