نویسنده = ���������������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388

مهدی موسوی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حمیدرضا بخشی