نویسنده = �������������� ������������
پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع