نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388

سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع