نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم

دوره 43، شماره 2، تابستان 1388

S.K. Sadrnezhaad؛ فاطمه عسجدی