نویسنده = ������������ ����������
بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه

دوره 43، شماره 2، تیر 1388

نازلی شهیدی؛ Mahmood Nili Ahmadabadi؛ یسرا پویشمن