نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه

دوره 43، شماره 2، تابستان 1388

نازلی شهیدی؛ Mahmood Nili Ahmadabadi؛ یسرا پویشمن