نویسنده = �������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری

دوره 43، شماره 1، بهار 1388

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی