نویسنده = �������� �������� �������� ����������
کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی