نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، بهار 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی