نویسنده = محمدکاظم بشارتی گیوی
فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 519-525

قادر فرجی؛ محمدکاظم بشارتی گیوی؛ سعید یارمحمدی؛ محمود موسوی مشهدی


تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 527-535

امین صمدی قوشچی؛ کارن ابری نیا؛ محمدکاظم بشارتی گیوی


تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388

محمدکاظم بشارتی گیوی؛ مهدی قاسمی؛ سیدمحمودی موسوی مشهدی