نویسنده = مقدس، جعفر صادق
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

طاهر یوسفی امیری؛ جعفر صادق مقدس