نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


2. بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور