نویسنده = �������� �������� ������
مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

رحمت ستوده قره باغ؛ لیلا نیک نام؛ نوید مستوفی