نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

مسعود شریعت پناهی؛ کاوه ابراهیمی؛ علی اصغر عطایی