نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمد پور