نویسنده = ���������������� ���������� ����������
بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمد پور