نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

کارن ابری نیا؛ رحیم تحریری ماسوله