نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

احسان شجاعی؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی