نویسنده = �������� �������� ������ ������
بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

محمد حبیبی پارسا؛ محمد کاظمی؛ محمد حسن پیش بین