نویسنده = �������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

محمد حبیبی پارسا؛ محمد کاظمی؛ محمد حسن پیش بین