نویسنده = ������������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

پریسا موسوی اهرنجانی؛ سید فرید قادری؛ محمدعلی آزاده