نویسنده = ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

محمدسعید جبل عاملی؛ آیت رضائی فر؛ علی چائی بخش