نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

مقصود امیری؛ کمیل قشلاقی؛ هادی کیومرثی؛ رضا رشیدی؛ مجیدرضا حاجی عابد