نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

حبیب اله زلفخانی؛ جلیل راشد محصل؛ فرخ حجت کاشانی