نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

بهرام نوائی نیا؛ داود علی جمشیدی؛ جواد واثقی امیری