نویسنده = ������������ �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ محمد غلامی نژاد ثانی آبادی