نویسنده = بهروز، فتح اله طاهری
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

محمود مهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز