نویسنده = ������������ ������������
مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

محمد شرعیات؛ علیرضا عسکری