نویسنده = �������������� ��������
بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 511-518

محمد شرعیات؛ عباس گنجی¬پور


مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

محمد شرعیات؛ علیرضا عسکری