نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

غلامرضا راشد؛ رحمت الله قاجار؛ سیدجلال الدین هاشمی