نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

رضا خالو کاکائی؛ امین میرزایی؛ همایون استکانچی