نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

سجاد حقیر چهرقانی؛ علی اصغر خدایاری؛ محمد فاروق حسینی