نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

سعید بداغ آبادی؛ مهدی موسوی؛ جلال موسوی