نویسنده = مریم مشایخی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی