نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

فرهاد صمدزادگان؛ سارا سعیدی؛ محمد چالکش حسینی