نویسنده = ������������ �������� ����������
طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

فرهاد صمدزادگان؛ سارا سعیدی؛ محمد چالکش حسینی