نویسنده = ���������������� ����������
مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان