نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان