نویسنده = ������������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

روزبه نیکخواه مشائی؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ ابوالقاسم عطائی