نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی