نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ فرهاد سنگتراش؛ وحید اصفهانیان