نویسنده = ���������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

محمدصادق صادقی پور؛ حمید مهدیقلی؛ علیرضا میرزاآقایی