نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

محمدرضا کاخی؛ محمدرضا نوری بیات