نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

عین ا... شفیعی؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی