نویسنده = �������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی