نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

سیداحمد میرشریفی؛ وحیدرضا کلات جاری