نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از

دوره 40، شماره 5، پاییز 1385

علیرضا حبیبی؛ حمید محرمی؛ عباسعلی تسنیمی